Twitter Updates

  follow me on Twitter

  Thursday, April 06, 2006

  Switching to English

  During the last months the scope of my blog narrowed more and more to SQL Server and IT stuff in general. This gives me a good reason to switch it to English. I will use Babel Fish to translate between Dutch and English.

  From English to Dutch...

  Tijdens de laatste maanden in het algemeen versmalde het werkingsgebied van mijn blog meer en meer aan SQL Server en het materiaal van IT. Dit geeft me een goede reden om het aan het Engels te schakelen. Ik zal de Vissen van Babel om tussen het Nederlands en het Engels gebruiken te vertalen.


  ... and back to English

  During the last months in general commonly narrowed the functioning area of my blog to SQL server more and more and the material of IT. This gives me a good reason to change gear it to English. I the fish of Babel will translate between Dutch and English using.


  Babel Fish is nie slecht, maar juuste nie ....

  No comments: