Twitter Updates

  follow me on Twitter

  Wednesday, December 07, 2005

  SQL Server 2005 - Recover Reporting Services source code

  Het zal bij jou waarschijnlijk nooit voorvallen. Het is je ongetwijfeld ook nog nooit overkomen. Maar stel nu dat je ooit - om een of andere reden - de source code van je SQL Server 2005 Reporting Services rapportje (.RDL) of report model (.SMDL) kwijt bent, dan kan dit een handig SELECT statement zijn.

  SELECT Path, Name,
  Type = CASE Type WHEN 2 THEN 'Report'
  WHEN 6 THEN 'Report Model' END,

  SourceCode = CAST(CAST(content AS VARBINARY(max)) AS XML)
  FROM ReportServer.dbo.Catalog
  WHERE Type IN (2,6)
  ORDER BY Path, Type, Name

  In de laatste kolom vind je een XML-documentje met de source code. Bewaren als .RDL of .SMDL en je bent weer vertrokken.

  No comments: