Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Thursday, November 17, 2005

    IE Tab

    Eindelijk nog eens een extension van de week: IE Tab. Nog beter dan IE View en FirefoxView want je kan "IE only webpages" gewoon openen binnen Firefox. Definitief gedaan met switchen van en naar Internet Explorer.

    No comments: