Twitter Updates

  follow me on Twitter

  Tuesday, September 13, 2005

  SMTP mail vanuit SQL Server

  Om mails te verzenden vanuit SQL Server 2000 heb je normaal een MAPI profile nodig (lees Outlook installeren op de Server). Op volgende url vind je een stored procedure die het mogelijk maakt om zonder MAPI mails te verzenden via SMTP.

  http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;312839&sd=tech

  In SQL Server 2005 kan je de built-in stored procedure sp_send_dbmail gebruiken om via een SMTP server mail te verzenden.

  No comments: